Leren is te Leren
Leren is te Leren
 

Bouwstenen van het denken

De bouwstenen van het denken kunnen ingezet worden om te kijken waar het aan schort.

Het denken bestaat uit verschillende bouwstenen. De onderste bouwstenen moeten stevig genoeg zijn om aan de bovenste bouwstenen te kunnen werken (zie schema hieronder).

Om zelfstandig problemen op te gaan lossen of om iets te leren, is het nodig dat je deze bouwstenen kunt hanteren. Ik zet deze in waar dat nodig is.
Hiervoor gebruik ik werkbladen van het IVP materiaal van Feuerstein, maar ook spelmateriaal. Veel spelmateriaal is heel goed bruikbaar om de verschillende cognitieve functies bij kinderen te stimuleren.


Voor meer informatie: zie www.stibco.nl


© leren is te leren