Leren is te Leren
Leren is te Leren
 

Leerproblemen

 

Misschien moet er nog aandacht besteed worden aan specifieke denk- en leervaardigheden, of moet uw kind zich nog bewust worden van zijn eigen denken en handelen.

 

Dyslexie, AD(H)D en beelddenkers

Heeft uw kind problemen op een van de volgende gebieden: lezen, spelling, rekenen, automatiseren van de tafels, klokkijken en topografie?
Herkent u uw kind in een van de volgende kenmerken?
Enigszins chaotisch, een zwak besef van tijd, snel afgeleid, houdt van Lego, puzzels en het maken van dingen, creatief, kan zich de weg goed herinneren al is het er maar één keer geweest, lijkt vaak niet te luisteren?

 

Het kan zijn dat uw kind een beelddenker is!
Niet iedereen leert op dezelfde manier. Er zijn verschillende leerstijlen.

 

Beelddenkers hebben een belangrijk talent, waarvan zij gebruik kunnen maken: het beelddenken. Zij kunnen “plaatjes” maken van informatie en deze opslaan in het lange termijngeheugen.

Deze kinderen kunnen goed geholpen worden door de Kernvisiemethode. Deze methode leert hen gebruik te maken van hun visuele talent.

 


© leren is te leren