Leren is te Leren
Leren is te Leren
 

Leespraat

Vroeger konden de meeste kinderen met Downsyndroom niet leren lezen. Tegenwoordig blijkt dat dat juist heel goed mogelijk is.
Kinderen met Downsyndroom (en vele andere taal/ spraakproblemen) zijn heel visueel ingesteld. Auditief hebben ze vele verwerkingsproblemen. Daarom is het heel goed mogelijk om hen via hun sterke, visuele kant te leren praten en te leren lezen. Altijd vanuit hun eigen belevingswereld, waardoor ze gemotiveerd worden om te leren en het geleerde in praktijk te brengen. (Voor verdere informatie zie www.stichtingscope.nl/index.php/leespraat

 

Belangrijk is hierbij dat zowel thuis als op school, op dezelfde manier en aan dezelfde vaardigheden met het kind gewerkt wordt. Pas dan kan het geleerde goed inslijpen, zodat het kind het geleerde in verschillende situaties gaat toepassen.

Ik begeleid zelf kinderen en hun ouders met Leespraat, maar daarnaast geef ik workshops en lezingen voor ouders, leerkrachten, logopedisten en begeleiders.

Leespraat is geen methode die precies beschrijft wat je in een bepaalde volgorde moet doen. Maar er zit wel degelijk een bepaalde opbouw in. Daarom kunt u mij ook uitnodigen als consulente Leespraat om met u mee te kijken en de doorgaande lijn in de gaten te houden: wat doet u, wat doet de school, hoe doen jullie dat, waar loopt u tegen aan en wat zijn de volgende stappen.


© leren is te leren