Leren is te Leren
Leren is te Leren
 

Reken­voorbereiding:

Een groot probleem voor veel kinderen met Downsyndroom is het leren rekenen. Dit is voor hen moeilijk. Maar dat wil niet zeggen dat het onmogelijk is. In de Rekenvoorbereiding en De Rekenlijn wordt uitgegaan van de leerpsychologie van kinderen met Downsyndroom. Eerst komt de Rekenvoorbereiding aan bod. Als de meeste begrippen beheerst worden, kunnen we starten met de Rekenlijn.

In de Rekenvoorbereiding worden de volgende onderdelen heel stapsgewijs uitgewerkt: het herkennen van globale aantallen, cijfers herkennen, tellen en terugtellen, volgorde van de getallen, aftellen van hoeveelheden, vergelijken van hoeveelheden, evenveel- meer- minder, splitsen van kleine aantallen met concrete voorwerpen, ruimtelijke begrippen en rangtelwoorden, cijfers schrijven en het seriëren.


© leren is te leren