Leren is te Leren
Leren is te Leren
 

Voor wie


Ik zet mij in voor speciale kinderen en hun ouders: Kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen zoals Downsyndroom, een vorm van autisme , ad(h)d, faalangst, concentratieproblemen, dyslexie en dyscalculie, maar ook voor hoogbegaafde kinderen.

 

Ook kinderen en (jong)volwassenen die problemen hebben met hun zelfstandigheid, het structureren van werkzaamheden, werkhouding en zelfredzaamheid zijn van harte welkom.

 

Herkent u uw kind niet in bovenstaande kenmerken, maar komt er toch niet uit wat er in zit?
Misschien moet er nog aandacht besteed worden aan specifieke denk- en leervaardigheden. Uw kind moet zich bewust worden van zijn eigen denken en handelen. Ik stimuleer uw kind om zelf na te denken en de juiste oplossingsstrategie te hanteren. Dit wordt ook wel mediërend leren genoemd.

 

Mediërend leren is de kern van de aanpak voor alle kinderen waar ik mij op richt.

Door mijn ervaring in het werken met speciale kinderen kan ik, in het kader van Passend Onderwijs,  begeleiding bieden op scholen aan kinderen met problemen en hun leerkrachten.

 

Aan ouders, leerkrachten, logopedisten en begeleiders van kinderen met Downsyndroom geef ik workshops en lezingen over hoe kinderen met Downsyndroom ondanks hun beperkingen toch kunnen leren lezen en praten met Leespraat.


Ook geef ik lezingen over de Rekenlijn: een rekenmethode die speciaal voor kinderen met Downsyndroom is gemaakt.

 

Als u tijdens het werken met deze twee methodes iemand nodig heeft om u weer verder te helpen of om te kijken of u op de goede weg zit, kunt u mij ook als consulente inhuren.


© leren is te leren