Leren is te Leren
Leren is te Leren
 

Mediërend leren

Om een kind te leren zich te ontwikkelen tot een persoon die zelfstandig handelt, is het nodig dat je inzicht hebt in en aansluit bij zijn eigen denken en handelen. Ook is het belangrijk dat je een kind datgene aanbiedt waar hij belangstelling voor heeft en wat hij nog net niet zelfstandig kan. Van daaruit kan een kind verder komen.
Kinderen met problemen hebben er baat bij dat degene die hen begeleidt, volop aandacht heeft voor hen. Dan kunnen kinderen zich open stellen en meegaan met de begeleider (mediator), zich dus ontwikkelen.
De begeleider staat als het ware tussen het kind en de leerstof in. Zij zal die vragen stellen aan het kind die het nodig heeft om zelf te komen tot de oplossing van een probleem. Het kind zelf wordt aan het denken gezet. Dit wordt mediërend leren genoemd.

Mediërend leren is de kern van de aanpak van alle kinderen waar ik mee werk.

Voor meer informatie: www.mediatienetwerk.nl, www.mediërendleren.nl


© leren is te leren