Leren is te Leren
Leren is te Leren
 

Rekenlijn

 

Als de meeste begrippen uit de voorbereiding beheerst worden, beginnen we met De Rekenlijn. Ook daar werken we met heel kleine stapjes, vanuit het concrete materiaal via handelen op voorstellingsniveau, naar het verwoorden en hanteren van vaste strategieën en uiteindelijk het automatiseren van de sommen.
We blijven niet hangen in het hanteren van de concrete materialen. Dan stimuleer je de kinderen niet om afstand te nemen van het concrete materiaal en hun denkproces op gang te brengen.
Ook het tellend rekenen wordt zo veel mogelijk ontmoedigd. Dit leidt bij deze kinderen niet tot automatiseren. Wel bieden we hen denkstrategieën aan om de sommen op de goede manier op te lossen en daarna te automatiseren.

Hoewel de Rekenlijn speciaal ontwikkeld is voor kinderen met Downsyndroom , gebruik ik hem ook voor andere kinderen met rekenproblemen.

Ik begeleid zelf kinderen met De Rekenvoorbereiding en De Rekenlijn, maar u kunt mij ook uitnodigen als consulente bij de Rekenlijn. Ik kan een lezing geven over de Rekenlijn en/ of samen met u de doorgaande lijn bespreken en helpen wanneer u vast loopt.

Wilt u nog meer weten over de Rekenlijn, dan kunt u verder lezen bij www.stichtingscope.nl/de-rekenlijn.


© leren is te leren